Werkplekinspectie

Werkplekinspectie

Tijdens werkplekinspecties word er kritisch op en naar de werkplek gekeken.

Zo zijn gedrag van medewerkers, gevaarlijke situaties en onveilige handelingen een van de zaken waar op gelet wordt. Indien er op deze punten een misstap wordt geconstateerd zullen wij in gesprek gaan met de leidinggevende of de werknemer zelf. Het doel is om al coachend alles op te lossen en te helpen voorkomen op herhaling.

Omdat wij in gesprek gaan met de werknemers streven wij meerdere doelen na:

  • Achterhalen of er incidenten, bijna ongevallen of ongevallen zonder letsel hebben plaatsgevonden waarvan geen melding is gemaakt
  • Toetsen van kennis van de algemene en specifieke veiligheids- en gezondheidsregels op de werkvloer
  • Toetsen van gedrag en veiligheidsbewustzijn
  • Informeren van de medewerkers over V&G-zaken

Herhaaldelijk bezoek leidt tot een registratie van niet alleen mogelijke onveilige situaties maar zeker ook de zaken die goed geregeld zijn. Het vastleggen hiervan wordt onderbouwd met foto’s van de betreffende situaties.

Ook worden gebruik van PBM gecheckt. Is het niet alleen visueel in orde maar valt alles ook binnen een wettelijk bepaalde keuringsdatum.