Bedrijfs RI & E

Gebruikelijk is het om na ca. 4 jaar een nieuwe RI&E op te stellen.

Ieder organisatie met meer dan een werknemer is verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie op te stellen met de mogelijke gevaren en gezondheid risico’s (Arbowet artikel 5 lid 1).

Een organisatie is bevoegd om deze RI&E zelf op te stellen en uit te voeren tenzij het bedrijf meer dan 25 werknemers telt. Dan zal de RI&E door een kerndeskundige worden getoetst. Deze kerndeskundige onderzoekt of de organisatie de eisen die gesteld zijn door de Arbowetgeving worden nageleefd.

Hier kunnen wij u in assisteren. Aan de hand van de RI&E wordt deze in samenwerking met de directie besproken en waar nodig een tijdspad opgesteld over de te nemen maatregelen.

Als er veranderingen binnen de organisatie plaatsvinden, denk aan nieuwe apparatuur of werkplek verandering dan kunnen wij ook een reeds gemaakte RI&E actualiseren.

Machine RI&E

Uit de RI&E kan blijken dat er voor de machines waarmee wordt gewerkt een aparte risico-inventarisatie en evaluatie opgesteld moet worden omdat bestaande risico’s niet duidelijk genoeg in beeld zijn.

Deze zogeheten Machine RI&E word een controle uitgevoerd op onderstaande punten:

 • CE keuring
 • Aanwezigheid gebruiksaanwijzing
 • Jaarlijkse keuring machines 
 • Juiste opleiding/instructie van medewerkers
 • Visuele status machine
 • Plaatsing en werking beveiligingen
 • Kans van fysiek contact met draaiende delen
 • Zit de noodstop op juiste plaats

Wij kunnen u tevens assisteren voor het opstellen van andere analyses binnen uw bedrijf.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Taakrisico-analyse (TRA)
 • Explosie veiligheidsdocument (EVD)
 • Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

Vul hiervoor ons contact formulier in of neem contact op via onze andere mogelijkheden.