Arbo & Veiligheid

Om de veiligheid van medewerkers en derden op een zo juist mogelijke manier te borgen worden er in diverse branches managementsystemen toegepast. De arbowet en besluit zijn hierin het uitgangspunt.

Een bekend veiligheidskeurmerk is het VCA certificaat. Deze is nodig om in een risicovolle omgeving werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Een bedrijf kan aangeven dat men bepaalde richtlijnen hanteert om de werkplek een zo veilig en gezonde omgeving te laten zijn.

Voorbeelden vanwaar de VCA veel wordt toegepast zijn;

*Schildersbedrijven                              *Bouw en isolatietechniek

*Civiele techniek                                 *Elektrotechniek

*Petrochemie                                       *Werktuigbouwkunde

* Straal en conserveer bedrijven            *Machinefabrieken *Uitzendbureaus binnen deze branches